حاج خانم مهین مسافر سوم فوریه به مقصد لندن در کنار دختر نوه هایش، خوشحالیم توانستیم کادوی تولد دخترش سپیده خانم را حضور مادرش درجشن تولدش کادو دهیم…

وب سایت ایران پناهنده افتتاح شد

جهانی شدیم …

بنیاد ایران پناهنده در تاریخ  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ تأسیس گردیده و تاکنون ، فعالیتهای بسیاری در زمینه حقوق بشر و دفاع از پرونده پناهندگی پناهجویان ایرانی داشته و در حد توان در کلیه مسایل پناهندگی دخالت و مشارکت فعال داشته است.

مدیر بنیاد ایران پناهنده ، آقای توحید عزتی ، بعنوان حقوقدان وفعال حقوق بشر، بصورت خستگی ناپذیر در این عرصه، در خدمت جامعه پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سراسر جهان می باشد.