مطالب توسط admin

شرایط موقت ترانسفر اروپا

✴️گردشکار ترانسفر و هزینه ها  🔻شرایط کلی: ترانسفر ما فقط از طریق هوایی و بدون ویزای قانونی انجام می گردد و در واقع ، غیر قانونی است  و قرارداد کتبی نخواهیم داشت و  دوستان می توانند ابتدا ترانسفر بنیاد را تحقیق و در کانال مستندات بنیاد ، سوابق مسافرین متعددی را که با بنیاد، ترانسفر […]

وب سایت ایران پناهنده افتتاح شد

جهانی شدیم … بنیاد ایران پناهنده در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷ تأسیس گردیده و تاکنون ، فعالیتهای بسیاری در زمینه حقوق بشر و دفاع از پرونده پناهندگی پناهجویان ایرانی داشته و در حد توان در کلیه مسایل پناهندگی دخالت و مشارکت فعال داشته است. مدیر بنیاد ایران پناهنده ، آقای توحید عزتی ، بعنوان حقوقدان […]